1. <button id="fmv4k"></button>
   找工作招人才
   收起篩選條件
   潮州湘橋區|不限|經驗不限|全職
   連小姐 | 總監
   立即溝通
   普工
   4-7K
   潮州潮安區|不限|經驗不限|全職
   陳先生 | HR
   立即溝通
   普工
   3-5K
   潮州湘橋區|不限|經驗不限|全職
   陳小姐 | HR
   立即溝通
   普工
   4.5-6K
   潮州楓溪區|不限|經驗不限|全職
   陳小姐 | 人事
   立即溝通
   普工
   5-7K
   潮州潮安區|不限|經驗不限|全職
   潘小姐 | HR
   立即溝通
   車間工人
   3-5K
   潮州湘橋區|不限|經驗不限|全職
   黃真 | 經理
   立即溝通
   陶瓷普工
   5-7K
   潮州潮安區|不限|不限|全職
   張總 | 總裁
   立即溝通
   潮州饒平縣|不限|經驗不限|全職
   陳小姐 | HR
   立即溝通
   普工
   4-6K
   潮州湘橋區|不限|經驗不限|全職
   李先生 | HR
   立即溝通
   普工
   4-7K
   潮州饒平縣|不限|經驗不限|全職
   尚品實業人事部 | HR
   立即溝通
   普工
   3.5-4K
   潮州潮安區|不限|不限|全職
   黃先生 | 人事
   立即溝通
   普工
   6-12K
   潮州潮安區|不限|經驗不限|全職
   黃先生 | HR
   立即溝通
   普工
   4-6K
   潮州湘橋區|不限|經驗不限|全職
   芮小姐 | HR
   立即溝通
   生產普工
   6-8K
   潮州饒平縣|不限|2年|全職
   林先生 | HR
   立即溝通
   吸塑普工
   5-7K
   潮州潮安區|不限|經驗不限|全職
   黃小姐 | 人事
   立即溝通
   普工
   3-5K
   潮州潮安區|不限|經驗不限|全職
   陳小姐 | 人力資源部經理
   立即溝通
   普工
   5-7K
   潮州潮安區|不限|經驗不限|全職
   鄭小姐 | 老板娘
   立即溝通
   普工
   2.5-4K
   潮州湘橋區|不限|經驗不限|全職
   陳小姐 | HR
   立即溝通
   普工
   4.5-5K
   潮州潮安區|不限|不限|全職
   楊小姐 | HR
   立即溝通
   普工
   3.6-7.2K
   潮州潮安區|不限|經驗不限|全職
   陳先生 | HR
   立即溝通
   普工/雜工
   2.5-4K
   潮州潮安區|不限|經驗不限|全職
   陳小姐 | HR
   立即溝通
   潮州楓溪區|不限|經驗不限|全職
   蘇小姐 | HR
   立即溝通
   潮州湘橋區|不限|不限|全職
   陳小姐 | HR
   立即溝通
   潮州潮安區|不限|1年|全職
   羅先生 | HR
   立即溝通
   潮州湘橋區|不限|不限|全職
   陳小姐 | HR
   立即溝通
   潮州楓溪區|不限|經驗不限|全職
   秦經理 | 秦經理
   立即溝通
   普通工人
   2-2.5K
   潮州饒平縣|不限|經驗不限|全職
   鄭生 | HR
   立即溝通
   搬運工
   4-6K
   潮州湘橋區|不限|經驗不限|全職
   謝小姐 | 行政
   立即溝通
   普通工人
   4.2-5.4K
   潮州潮安區|初中以上|經驗不限|全職
   謝小姐 | 人事經理
   立即溝通
   潮州潮安區|不限|不限|全職
   王小姐 | HR
   立即溝通
   普通工人
   4-6K
   潮州潮安區|初中以上|1年|全職
   陳先生/林小姐 | 經理
   立即溝通
   潮州饒平縣|不限|不限|全職
   林先生 | HR
   立即溝通
   潮州湘橋區|不限|經驗不限|全職
   張小姐 | HR
   立即溝通
   普通工人
   3.5-6K
   潮州湘橋區|初中以上|經驗不限|全職
   蔡小姐 | HR
   立即溝通
   潮州潮安區|不限|不限|全職
   蔣先生 | HR
   立即溝通
   潮州潮安區|初中以上|3年|全職
   陳福標 | 人事
   立即溝通
   全選
   • 熱門搜索
   • 熱門職位
   • 熱門城市
   • 其他區域
   A片A及

    1. <button id="fmv4k"></button>