1. <button id="fmv4k"></button>
   找工作招人才
   收起篩選條件
   車縫工
   3-5K
   潮州湘橋區|不限|1年|全職
   何先生 | HR
   立即溝通
   潮州潮安縣|不限|經驗不限|全職
   孫先生 | 總經理
   立即溝通
   車縫工
   5-7K
   潮州湘橋區|不限|經驗不限|全職
   蘇小姐 | HR
   立即溝通
   車縫工
   3.5-6K
   潮州湘橋區|小學以上|1年|全職
   謝小姐 | 行政
   立即溝通
   潮州楓溪區|不限|2年|全職
   李先生 | HR
   立即溝通
   潮州湘橋區|不限|2年|全職
   丁小姐 | HR
   立即溝通
   車縫工
   5-10K
   潮州湘橋區|不限|經驗不限|全職
   陳小姐 | HR
   立即溝通
   車縫工
   4-5K
   潮州湘橋區|不限|2年|全職
   顏先生 | HR
   立即溝通
   車縫工
   5-6K
   潮州湘橋區|不限|1年|全職
   林小姐 | HR
   立即溝通
   車縫工
   7-10K
   潮州湘橋區|不限|1年|全職
   蔡生 | 人事
   立即溝通
   車縫工
   5-7K
   潮州潮安縣|不限|經驗不限|全職
   林先生 | HR
   立即溝通
   潮州潮安區|不限|2年|全職
   李先生 | HR
   立即溝通
   潮州湘橋區|不限|1年|全職
   林小姐 | HR
   立即溝通
   服裝樣品車縫工
   3.3-3.8K
   潮州湘橋區|不限|2年|全職
   林小姐 | HR
   立即溝通
   車縫工 四線縫
   1.5-2K
   潮州潮安區|不限|1年|全職
   孫先生 | 總經理
   立即溝通
   潮州湘橋區|不限|2年|全職
   楊小姐 | 人事,行政
   立即溝通
   車縫組長
   3-5K
   潮州湘橋區|不限|3年|全職
   何先生 | HR
   立即溝通
   車縫管理
   5-7K
   潮州湘橋區|不限|5年|全職
   陳小姐 | HR
   立即溝通
   樣品車縫
   3.5-5K
   潮州湘橋區|不限|2年|全職
   謝小姐 | 行政
   立即溝通
   樣品車縫
   4.5-6K
   潮州湘橋區|不限|1年|全職
   蔡小姐 | HR
   立即溝通
   潮州湘橋區|不限|2年|全職
   何先生 | HR
   立即溝通
   縫工
   2-3K
   潮州湘橋區|不限|經驗不限|全職
   李先生 | 離職
   立即溝通
   潮州湘橋區|高中以上|2年|全職
   何先生 | HR
   立即溝通
   潮州湘橋區|不限|1年|全職
   蔡小姐 | 人事部
   立即溝通
   絎縫師傅
   6.5-9K
   潮州潮安區|初中以上|5年|全職
   陳小姐 | 人事
   立即溝通
   潮州饒平縣|不限|經驗不限|全職
   尚品實業人事部 | HR
   立即溝通
   全選
   • 熱門搜索
   • 熱門職位
   • 熱門城市
   • 其他區域
   A片A及

    1. <button id="fmv4k"></button>